-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงพลอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงพลอง

รหัสโรงเรียน : 200197

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านดงพลอง – คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงพลอง

-- advertisement --