-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

รหัสโรงเรียน : 200181

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 37 – จักราช จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 0906041893

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

-- advertisement --