-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

รหัสโรงเรียน : 200189

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – เพชรมาตุคลา ทองหลาง จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

-- advertisement --