-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน

รหัสโรงเรียน : 201126

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12 – สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา 30410

โทรศัพท์ : 044-430441

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน

-- advertisement --