-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองนกเขา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองนกเขา

รหัสโรงเรียน : 201166

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองนกเขา

-- advertisement --