-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง

รหัสโรงเรียน : 200184

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองบัวกลาง – จักราช จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044430165

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง

-- advertisement --