-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง

รหัสโรงเรียน : 200206

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง

-- advertisement --