-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนพะไล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนพะไล

รหัสโรงเรียน : 200221

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนพะไล – หนองขาม จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 0819976644

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนพะไล

-- advertisement --