-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 201315

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 * หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044321477

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

-- advertisement --