-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิมานประชาสันต์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิมานประชาสันต์

รหัสโรงเรียน : 201320

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044430224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิมานประชาสันต์

-- advertisement --