-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองจอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองจอก

รหัสโรงเรียน : 200192

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองจอก – หนองพลวง จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044430491

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองจอก

-- advertisement --