-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว

รหัสโรงเรียน : 200203

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.9 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา – คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044-430246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว

-- advertisement --