โลโก้โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา

รหัสโรงเรียน : 201307

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองเต็ง เพชรมาตุคลา ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230

โทรศัพท์ : 044321473

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา