-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ

รหัสโรงเรียน : 201312

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสวาสดิ์ – หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044207602

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ

-- advertisement --