โลโก้โรงเรียนตะแบกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตะแบกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 201092

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านทรัพย์เจริญ – บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : 044430599

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตะแบกวิทยา