โลโก้โรงเรียนบ้านซับเต่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับเต่า

รหัสโรงเรียน : 201202

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 179 – อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370

โทรศัพท์ : 044430054

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับเต่า