โลโก้โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 200711

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 044430657

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)