-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปลายดาบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปลายดาบ

รหัสโรงเรียน : 200703

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านป่าโจด – สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปลายดาบ

-- advertisement --