-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน

รหัสโรงเรียน : 200170

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 135 – แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน

-- advertisement --