-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยางกระทุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางกระทุง

รหัสโรงเรียน : 200693

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางกระทุง

-- advertisement --