โลโก้โรงเรียนบ้านสระผักโพด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสระผักโพด

รหัสโรงเรียน : 200154

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสระผักโพด – ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : 0852029735

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระผักโพด