-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

รหัสโรงเรียน : 201101

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

-- advertisement --