-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา

รหัสโรงเรียน : 201109

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : 044-430198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา

-- advertisement --