-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

รหัสโรงเรียน : 200165

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหินโคน

-- advertisement --