-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหิน

รหัสโรงเรียน : 201093

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : 044-430600

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหิน

-- advertisement --