-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลุมเงิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลุมเงิน

รหัสโรงเรียน : 200722

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหลุมเงิน สืบศิริ ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 0973249429

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลุมเงิน

-- advertisement --