-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย

รหัสโรงเรียน : 200149

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวบึง – บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : 044448761

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย

-- advertisement --