-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

รหัสโรงเรียน : 200138

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 30250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

-- advertisement --