โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 200734

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 – สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี