-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านพร้าว

รหัสโรงเรียน : 200685

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านพร้าว – ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 044430237

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านพร้าว

-- advertisement --