-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโคกสระน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกสระน้อย

รหัสโรงเรียน : 200739

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 0918329452

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกสระน้อย

-- advertisement --