โลโก้โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 201094

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 30330

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์