-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแหลมรวกบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแหลมรวกบำรุง

รหัสโรงเรียน : 200715

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สืบศิริ ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 0840389968

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแหลมรวกบำรุง

-- advertisement --