-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 200812

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 044-929874

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองเดื่อ

-- advertisement --