-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์

รหัสโรงเรียน : 201004

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340

โทรศัพท์ : 044-430683

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์

-- advertisement --