-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อทอง

รหัสโรงเรียน : 200793

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 บ้านบ่อทอง – หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อทอง

-- advertisement --