-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังกระสวย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังกระสวย

รหัสโรงเรียน : 200962

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 – กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

โทรศัพท์ : 044430126

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังกระสวย

-- advertisement --