-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสองคร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสองคร

รหัสโรงเรียน : 201042

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 รพช. หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380

โทรศัพท์ : 044-430140

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสองคร

-- advertisement --