-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านส้มกบงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านส้มกบงาม

รหัสโรงเรียน : 201069

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านอยู่เจริญ – เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170

โทรศัพท์ : 044430590

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านส้มกบงาม

-- advertisement --