โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบอน

รหัสโรงเรียน : 201044

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา – นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380

โทรศัพท์ : 0831259152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบอน