-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง

รหัสโรงเรียน : 200992

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

โทรศัพท์ : 0811859211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง

-- advertisement --