-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

รหัสโรงเรียน : 201060

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 29 – มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

-- advertisement --