-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 201000

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340

โทรศัพท์ : 044325530

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

-- advertisement --