-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 201033

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโคกมะกอก – บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170

โทรศัพท์ : 044430586

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

-- advertisement --