-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนกระโดน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนกระโดน

รหัสโรงเรียน : 200745

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 – พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนกระโดน

-- advertisement --