-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา

รหัสโรงเรียน : 200805

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40 0 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30450

โทรศัพท์ : 0628245568

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสระน้ำใสวิทยา

-- advertisement --