โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง

รหัสโรงเรียน : 200361

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044389986

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง