-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ

รหัสโรงเรียน : 200050

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044960051

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ

-- advertisement --