-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

รหัสโรงเรียน : 200065

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง-คง หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044971288

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

-- advertisement --