-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา

รหัสโรงเรียน : 200451

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา

-- advertisement --